Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je nedeľa, 21.10.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Oznam - spevnené plochy Hemerkova - Húskova

Dovoľujeme si obyvateľom Sídliska KVP oznámiť, že medzi ulicami Hemerkova-Húskova prebiehajú stavebné práce na základe stavebného povolenia stavby „Spevnené plochy na ulici Hemerkova – Húskova v MČ Košice-Sídlisko KVP“ pod číslom rozhodnutia MK/A2017/14291-3 zo dňa 17.07.2017.

 

Zároveň sa MÚ MČ-Sídlisko KVP ospravedlňuje a dovoľuje si obyvateľov požiadať o zhovievavosť a trpezlivosť pri prácach a o zvýšený dôraz na bezpečnosť.

 

                                                                                            Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975