Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je utorok, 19.03.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Oznam

Zmena postupu pri predĺžení vyhradeného parkovacieho miesta pre ZŤP

 

                          

  1. Po preverení stavu vo VZN č. 5 mesta Košice  a postupov mestskej časti podľa tohto  VZN č. 5 mesta Košice  bolo zistené, že k žiadostiam o predĺženie parkovacích miest pre ZŤP  mestská časť nie je povinná sa vyjadrovať.
  2. Mestská časť sa vyjadruje iba k:
  •  novým žiadostiam o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ZŤP
  •  novým žiadostiam o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta /za poplatok/
  1. Týmto oznamujeme občanom, že od dňa 15.4.2018 sa žiadosť o predĺženie parkovacieho miesta pre ZŤP podáva osobne, vyplnená  v podateľni na  Magistráte  Mesta  Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01  Košice.
  2. Formulár žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta  nájdete:

 nová žiadosť ZŤP a za úhradu: http://www.mckvp.sk/obcan/tlaciva-a-poplatky/

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975