Na sídlisku KVP zmodernizujú detské ihriská za 100-tisíc eur

Aktuálne sa pripravuje verejné obstarávanie na hracie prvky pre všetkých 19 detských ihrísk. Začiatok prác je naplánovaný v júni, ukončené majú byť v závere októbra.

Viac na - https://kosice.dnes24.sk/na-sidlisku-kvp-zmodernizuju-detske-ihriska-za-100-tisic-eur-328905

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224