Sídlisko KVP je čistejšie. Dobrovoľníci vyzbierali vyše dvesto vriec odpadu

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP sa aj tento rok rozhodla zorganizovať akciu s názvom Deň čistého KVP, do ktorej sa včera (6.4.) zapojilo viac ako sto ľudí. Dobrovoľníci boli rozdelení do jedenástich skupín a vyčistili okolie nákupných centier, detské ihriská, autobusové zastávky, areály škôl či okrajové časti sídliska.

Viac na - https://www.kosiceonline.sk/sidlisko-kvp-je-cistejsie-dobrovolnici-vyzbierali-vyse-dvesto-vriec-odpadu

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224