Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Personálne obsadenie a kontakty na oddelenie:
E-mail: social@mckvp.sk

Vedúca oddelenia:
Mgr. Alica Schützová

Tel. 055 / 789 06 19
E-mail: alica.schutzova@mckvp.sk

 

 

 

 

 

 


Referenti kultúry a športu:

Ing. Roksolana Ščuroková, PhD. Tel. 055 / 789 06 32  E-mail:   roksolana.scurokova@mckvp.sk
Klaudia Eliášová     Tel. 055 / 789 06 32  E-mail:   klaudia.eliasova@mckvp.sk
     

Pracovná náplň oddelenia:

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224