Poskytnuté dotácie

Zoznam príjemcov, účel a výška dotácií, ktoré poskytla Mestská časť Košice - Sídlisko KVP od 1.1.2011.

Poskytnuté dotácie

Rok 2011

Žiadateľ

Adresa

Účel 

Suma

 

Laura - združenie mladých, o.z.

Drábova 12, Košice

Organizovanie "Energy výletu pre animátorov"

150,- €

 

Zväz diabetikov Slovenska - Košice, o.z.

Wuppertálska 47, Košice

Podpora akcií pre diabetické deti, nákup športových potrieb

100,- €

 

Pomocná ruka, o.z.

Skladná 2, Košice

Podpora projektu Čistá ihla

100,- €

 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, o.z.

Hlavná 68, Košice

Realizácia letnej výtvarnej školy pre deti a dospelých

100,- €

 

MISIA KE, o.z.

Hlavná 68, Košice

Realizácia konferencie "Možnosti rozvoja dobrovoľníctva po prijatí zákona o dobrovoľníctve"

100,- €

Rok 2012

Žiadateľ

Adresa

Účel 

Suma

 

Krasocentrum Košice, o.z.

Kavečianska cesta 1, Košice

Podpora účasti zverenca Petra Novellu na 50. Grand Prix SNP Banská Bystrica 

70,- €

 

Pomocná ruka, o.z.

Skladná 2, Košice

Podpora projektu Čistá ihla

100,- €

 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, o.z.

Hlavná 68, Košice

Podpora projektu Letnej výtvarnej školy

84,- €

 

Zväz diabetikov Slovenska ZO Košice - deti, o.z.

Wuppertálska 49, Košice

Podpora podujatia DIA Mikuláš

100,- € 

Rok 2013

Žiadateľ

Adresa

Účel

Suma

 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, o.z.

Hlavná 68, Košice

Úhrada časti nákladov členov na rekondično-rehabilitačný pobyt v Bardejovských kúpeľoch

100,- €

 

Zväz diabetikov Slovenska ZO Košice - deti, o.z.

Wuppertálska 49, Košice

Podpora podujatia DIA Mikuláš

100,- €

 

Magistrát mesta Košice

Trieda SNP 48/A, Košice

Podpora "Festivalu sakrálneho umenia"

600,- €

Rok 2014

                      Žiadateľ

                        Adresa

                             Účel

Suma

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košice – KVP

Trieda KVP 6, 040 23  Košice

Výstavba nového chodníka s osvetlením medzi Triedou KVP a ulicami Starozagorská –Cottbuská

18,000,-€

 

Zväz diabetikov Slovenska ZO Košice - deti, o.z.

Wuppertálska 49, Košice

Nákup dia sladkostí na podujatie DIA Mikuláš

50,-€

Rok 2015

Žiadateľ

Adresa

Účel

Suma

 

Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS,

Trieda KVP 6, 040 23  Košice

Galakoncert Filipínskeho zboru UP Manila Chorale

500,-€

 

Haliganda, občianske združenie

Ždiarska 9, 040 12 Košice

Nákup hračiek, edukačných pomôcok a zariadenia pre Materské centrum a Montessori herňu

500,-€

 

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach – pobočka č. 2 na Hemerkovej 39 

Hlavná 48, 042 61 Košice 

Nákup knižničného fondu – nových kníh pre pobočku č. 2 na Hemerkovej 39 v Košiciach

500,-€

Rok 2016

Žiadateľ

Adresa

Účel

Suma

 

Rodičovské združenie pri Materskej škole Hemerkova 26

Hemerkova 26 Košice

Služby logopéda v materskej škole

330,-€

 

Rodičovské združenie pri Materskej škole Čordákova 17

Čordákova 17 Košice

Služby logopéda v materskej škole

330,-€

 

Rodičovské združenie pri Materskej škole Húskova 45

Húskova 45 Košice

Služby logopéda v materskej škole

330,-€

 

Rodičovské združenie pri Materskej škole Cottbuská 34

Cottbuská 34 Košice

Služby logopéda v materskej škole

330,-€

 

Rodičovské združenie pri Materskej škole Dénešova 53

Dénešova 53 Košice

Služby logopéda v materskej škole

330,-€

Rok  2017

Žiadateľ

Adresa

Účel

Suma

Rok  2018

Žiadateľ

Adresa

Účel

Suma

Rok 2019

Žiadateľ

Adresa

Účel

Suma

 

HK Sršne Košice – hokejový mládežnícky klub, o.z.

Omská 2, 040 01

Prenájom ľadovej plochy na hokejové tréningy hokejovej prípravky

     1,000,-€

 

ARCHÍV - Prehľad žiadateľov, ktorým nebola poskytnutá finančná dotácia

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224