Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 20.02.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie

Poskytnuté dotácie

Zoznam príjemcov, účel a výška dotácií, ktoré poskytla Mestská časť Košice - Sídlisko KVP od 1.1.2011.

Poskytnuté dotácie

Rok 2011 Žiadateľ Adresa Účel  Suma
  Laura - združenie mladých, o.z. Drábova 12, Košice Organizovanie "Energy výletu pre animátorov" 150,- €
  Zväz diabetikov Slovenska - Košice, o.z. Wuppertálska 47, Košice Podpora akcií pre diabetické deti, nákup športových potrieb 100,- €
  Pomocná ruka, o.z. Skladná 2, Košice Podpora projektu Čistá ihla 100,- €
  Slovenský zväz zdravotne postihnutých, o.z. Hlavná 68, Košice Realizácia letnej výtvarnej školy pre deti a dospelých 100,- €
  MISIA KE, o.z. Hlavná 68, Košice Realizácia konferencie "Možnosti rozvoja dobrovoľníctva po prijatí zákona o dobrovoľníctve" 100,- €
Rok 2012 Žiadateľ Adresa Účel  Suma
  Krasocentrum Košice, o.z. Kavečianska cesta 1, Košice Podpora účasti zverenca Petra Novellu na 50. Grand Prix SNP Banská Bystrica  70,- €
  Pomocná ruka, o.z. Skladná 2, Košice Podpora projektu Čistá ihla 100,- €
  Slovenský zväz zdravotne postihnutých, o.z. Hlavná 68, Košice Podpora projektu Letnej výtvarnej školy 84,- €
  Zväz diabetikov Slovenska ZO Košice - deti, o.z. Wuppertálska 49, Košice Podpora podujatia DIA Mikuláš 100,- € 
Rok 2013 Žiadateľ Adresa Účel Suma
  Slovenský zväz zdravotne postihnutých, o.z. Hlavná 68, Košice Úhrada časti nákladov členov na rekondično-rehabilitačný pobyt v Bardejovských kúpeľoch 100,- €
  Zväz diabetikov Slovenska ZO Košice - deti, o.z. Wuppertálska 49, Košice Podpora podujatia DIA Mikuláš 100,- €
  Magistrát mesta Košice Trieda SNP 48/A, Košice Podpora "Festivalu sakrálneho umenia" 600,- €
Rok 2014                       Žiadateľ                         Adresa                              Účel Suma
 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košice – KVP

Trieda KVP 6, 040 23  Košice

Výstavba nového chodníka s osvetlením medzi Triedou KVP a ulicami Starozagorská –Cottbuská

18,000,-€
  Zväz diabetikov Slovenska ZO Košice - deti, o.z. Wuppertálska 49, Košice Nákup dia sladkostí na podujatie DIA Mikuláš 50,-€
Rok 2015 Žiadateľ Adresa Účel Suma
  Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Trieda KVP 6, 040 23  Košice Galakoncert Filipínskeho zboru UP Manila Chorale 500,-€
  Haliganda, občianske združenie Ždiarska 9, 040 12 Košice Nákup hračiek, edukačných pomôcok a zariadenia pre Materské centrum a Montessori herňu 500,-€
  Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach – pobočka č. 2 na Hemerkovej 39  Hlavná 48, 042 61 Košice  Nákup knižničného fondu – nových kníh pre pobočku č. 2 na Hemerkovej 39 v Košiciach 500,-€
Rok 2016 Žiadateľ Adresa Účel Suma
  Rodičovské združenie pri Materskej škole Hemerkova 26 Hemerkova 26 Košice
Služby logopéda v materskej škole
 
330,-€
 
Rodičovské združenie pri Materskej škole Čordákova 17
 
Čordákova 17 Košice Služby logopéda v materskej škole 330,-€
 
Rodičovské združenie pri Materskej škole Húskova 45
 
Húskova 45 Košice Služby logopéda v materskej škole 330,-€
 
Rodičovské združenie pri Materskej škole Cottbuská 34
 
Cottbuská 34 Košice Služby logopéda v materskej škole 330,-€
  Rodičovské združenie pri Materskej škole Dénešova 53 Dénešova 53 Košice Služby logopéda v materskej škole 330,-€
Rok  2017 Žiadateľ Adresa Účel Suma
Rok  2018 Žiadateľ Adresa Účel Suma

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224