Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 23.05.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

OVS na predaj Mobilnej ľadovej plochy a príslušenstva

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len "OVS") na predaj Mobilnej ľadovej plochy a príslušenstva v zmysle zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov s použitím § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov. Podmienky "OVS" na stiahnutie v prílohe.

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224