Zámer prenajať nebytové priestory v objekte MŠ na Bauerovej ulici z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dokumenty na stiahnutie

DOC04_23_2008_52_29.pdf
veľkosť: 42.19 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224