Výzva na predloženie cenovej ponuky - údržba komunikácií

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania postupom podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Predmet zákazky: Údržba komunikácií v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 26.01.2022 do 12.00 hod

 

Dátum zverejnenia: 12.01.2022

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224