Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 24.01.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie

Archív výziev

21.11.2018

Predmetom zákazky je realizácia opravy  plochej strechy na budove bývalej materskej školy na Bauerovej ulici č. 1 v Košiciach. Oprava sa bude realizovať na poškodených miestach plochej  strechy s celkovou výmerou do  230 m2.

Viac
03.10.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:
,, Zimná údržba miestnych komunikácií II. a III. triedy, parkovísk, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev, na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“

Lehota na predkladanie ponúk: do 17.10.2018, do 10.00 hod.

 

Viac
02.10.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:
,,Vybudovanie workoutového ihriska na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP"
Lehota na predkladanie ponúk: do 09.10.2018, 11:00 hod.

 

 

Viac
14.09.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:
,,Ucelená oprava a údržba miestnych komunikácií a výšková úprava uličných kanalizačných vpustov“
Lehota na predkladanie ponúk : do 20.09.2018 do 12:00 hod.
 

Viac
14.09.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:
,,Čistenie odvodňovacích žľabov a uličných vpustov s osadením kalových košov“
Lehota na predkladanie ponúk:  do 19.09.2018 do 12:00 hod.

 

 

Viac
14.09.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:

,,Vybudovanie workoutového ihriska na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP"

Lehota na predkladanie ponúk: do 19.09.2018, 10:00 hod.
 

 

Viac
06.09.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:  
 „Údržba verejnej zelene na území mestskej časti Košice - Sídlisko KVP“ Lehota na predkladanie ponúk : do 14.09.2018, 10:00 hod.  
Viac
30.08.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:  
„Mobilná plošina pre zabezpečenie bezbariérového prístupu – Denné centrum mestskej časti Košice-Sídlisko KVP“

Lehota na predkladanie ponúk je 06.09.2018 do 9:00 hod.

Viac
30.08.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:  
„Rekonštrukcia športového ihriska Starozagorská na území mestskej časti Košice - Sídlisko KVP“

Lehota na predkladanie ponúk : do 31.08.2018, 09:00 hod

Viac
23.08.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:  
,,Vybudovanie detského ihriska a workoutového ihriska na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP“

Lehota na predkladanie ponúk : do 30.08.2018, 10:00 hod.

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224