Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 18.07.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Čistenie odvodňovacích žľabov a uličných vpustov s osadením kalových košov

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:
,,Čistenie odvodňovacích žľabov a uličných vpustov s osadením kalových košov“
Lehota na predkladanie ponúk:  do 19.09.2018 do 12:00 hod.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224