Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 18.07.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky - údržba verejnej zelene

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:  
„ Údržba verejnej zelene na území mestskej časti Košice - Sídlisko KVP“ Lehota na predkladanie ponúk : do 14.09.2018, 10:00 hod.  

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224