Výzvy na predkladanie ponúk 2019

21.11.2019

Predmet zákazky :  Kúpa komunálneho motorového vozidla

Lehota na predkladanie cenových ponúk :  29.11.2019 do 12.00 hod.

súťaž ukončená

Viac
29.10.2019

Predmet zákazky :

Zimná údržba miestnych komunikácií II. a III. triedy, parkovísk, chodníkov a verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 11.11.2019 do 12.00 hod. 

súťaž ukončená

Viac
10.09.2019

Predmet zákazky : 

Dodanie a montáž vonkajšieho mobiliáru na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 17.9.2019 do 12.00 hod.

súťaž ukončená

Viac
26.08.2019

Predmet zákazky :

Vyprojektovanie, vyhotovenie a dokončenie diela: „Bezbariérový prístup do denného centra v OC IV“

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 4.9.2019 do 10.00 hod.

súťaž zrušená

Viac
09.08.2019

Predmet zákazky : Štúdia pešieho pohybu na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 26.8.2019 do 9.00 hod

súťaž ukončená

Viac
08.07.2019

Predmet zákazky : Rekonštrukcia a rozšírenie detských ihrísk na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 19.7.2019 do 12.00 hod.

súťaž ukončená

Viac
26.06.2019

Predmet zákazky : Dodávka a montáž štruktúrovanej kabeláže

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 15.7.2019 do 12.00 hod.

súťaž ukončená

Viac
25.06.2019

Predmet zákazky:

Vodorovné a zvislé dopravné značenie na území MČ Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 4.7.2019 do 15.30 hod.

súťaž ukončená

Viac
20.06.2019

Predmet zákazky :

Čistenie uličných vpustov s osadením kalových košov na území MČ Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 1.7.2019 do 12.00 hod.

súťaž ukončená

Viac
08.04.2019

Predmet zákazky: Údržba verejnej zelene na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 15.4.2019 do 12.00 hod.

súťaž ukončená

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224