Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 23.05.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Prieskum trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou

Predmet zákazky : Zabezpečenie deratizácie na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pre rok 2019

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 18.3.2019 do 12.00 hod.

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224