Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je sobota, 25.01.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky - dodávka a montáž štruktúrovanej kabeláže

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky :

Dodávka a montáž štruktúrovanej kabeláže

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 15.7.2019 do 12.00 hod.

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224