Výzva na predloženie cenovej ponuky - bezbariérový prístup do denného centra

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom verejného obstarávania na predmet zákazky :

Vyprojektovanie, vyhotovenie a dokončenie diela: „Bezbariérový prístup do denného centra v OC IV“

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 4.9.2019 do 10.00 hod.

 

súťaž zrušená

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224