Výzva na predloženie cenovej ponuky - dodanie a montáž mobiliáru

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom verejného obstarávania na predmet zákazky :

Dodanie a montáž vonkajšieho mobiliáru na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 17.9.2019 do 12.00 hod.

súťaž ukončená

 

 

Ponuky vyhodnotené dňa: 19.9.2019

Úspešný uchádzač: mmcité2, s. r. o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín , IČO 36320854   

 

Dokumenty na stiahnutie

Výzva - mobiliár.pdf
veľkosť: 162.96 KB
Príloha č.1.pdf
veľkosť: 189.32 KB
Príloha č. 2.pdf
veľkosť: 150.06 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224