Výzva na predloženie cenovej ponuky - zimná údržba

Predmet zákazky :

Zimná údržba miestnych komunikácií II. a III. triedy, parkovísk, chodníkov a verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 11.11.2019 do 12.00 hod. 

súťaž ukončená

 

Ponuky vyhodnotené dňa: 11.11.2019

Úspešný uchádzač: geozem s.r.o., Košická Polianka 137

 

Dokumenty na stiahnutie

Príloha č. 1
veľkosť: 45.5 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224