Prieskum trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou

Predmet zákazky :  Kúpa komunálneho motorového vozidla

Lehota na predkladanie cenových ponúk:  29.11.2019 do 12.00 hod.

súťaž ukončená

 

Ponuky vyhodnotené dňa: 2.12.2019

Úspešný uchádzač: TSM SLOVAKIA s.r.o., Nešporova 2, 036 01 Martin

Dokumenty na stiahnutie

Príloha č. 1.pdf
veľkosť: 188.67 KB
Príloha č. 1.docx
veľkosť: 29.01 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224