Výzvy na predkladanie ponúk 2019

11.03.2019

Predmet zákazky : Údržba komunikácií v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 29.3.2019 do 12.00 hod.

súťaž ukončená

Viac
11.03.2019

Predmet zákazky : Zabezpečenie deratizácie na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pre rok 2019

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 18.3.2019 do 12.00 hod.

súťaž ukončená

Viac
01.03.2019

Predmet zákazky : Čistenie - zametanie komunikácií od posypového materiálu na území MČ  Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 11.3.2019 do 12.00 hod.

súťaž ukončená

Viac
predchádzajúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224