Výzvy na predkladanie ponúk 2020

25.09.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky :

Zimná údržba miestnych komunikácií II. a III. triedy, parkovísk, chodníkov a verejných priestranstiev na území MČ Košice – Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 12.10.2020 do 12:00 hod.

súťaž ukončená

Viac
15.06.2020

Prieskum trhu pre účely zistenia predpokladanej hodnoty zákazky s následným využitím doručených ponúk pre výber dodávateľa.

Predmet zákazky: Nákup vonkajšieho mobiliáru s montážou pre MČ Košice – Sídlisko KVP        

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 22.06.2020 do 15.00 hod.   

súťaž ukončená

Viac
20.05.2020

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP predĺžuje lehotu na predkladanie cenových ponúk za účelom realizácie verejného obstarávania pre predmet zákazky :

Komunálne vozidlo s akumulátorovým pohonom rady TPC ET CITY s cisternou s objemom 1500 l 

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 27. 5. 2020 do 16:00 hod.

súťaž ukončená bez výberu dodávateľa

 

Viac
14.05.2020

Predmet zákazky: Stravné poukážky

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 22.5.2020 do 12.00 hod.

súťaž ukončená

Viac
12.05.2020

Predmet zákazky : 

Komunálne vozidlo s akumulátorovým pohonom rady TPC ET CITY s cisternou s objemom 1500 l

(na základe schválenej dotácie z Environmentálneho fondu)

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 19.5.2020 do 12.00 hod.

predĺžená lehota 27.05.2020

Viac
24.04.2020

Predmet zákazky:

Vyhotovenie projektovej dokumentácie „Dopravno-bezpečnostný projekt pri základných školách“ 

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 11.5.2020 do 15.30 hod.

súťaž ukončená

Viac
28.04.2020

Predmet zákazky :

Revitalizácia detského ihriska na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 7.5.2020 do 15.00 hod.

súťaž ukončená

Viac
06.03.2020

Predmet zákazky : 

Vodorovné dopravné značenie na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP        

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 17.03.2020 do 15.00 hod.

súťaž ukončená

Viac
05.03.2020

Predmet zákazky :

Vyhotovenie a dokončenie diela: "Bezbariérový prístup do denného centra v OC IV"

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 19.03.2020 do 12.00 hod.

súťaž ukončená

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224