Výzva na predloženie cenovej ponuky - údržba komunikácií

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania.

Predmet zákazky: Údržba komunikácií  v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 26.2.2020 do 12.00 hod.

súťaž ukončená

 

Ponuky vyhodnotené dňa: 10.3.2020

Úspešný uchádzač: COLAS Slovakia a. s., Priemyselná 6, 042 45 Košice

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224