Predĺženie termínu - výzva na predloženie cenovej ponuky - zvislá exteriérová plošina

Predmet zákazky :

Vyhotovenie a dokončenie diela: "Bezbariérový prístup do denného centra v OC IV"

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 19.03.2020 do 12.00 hod.

súťaž ukončená

 

Ponuky vyhodnotené dňa: 24.3.2020

Úspešný uchádzač: REKOM – KOŠICE s.r.o., Tranovského 9, 040 01 Košice

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224