Výzva na predloženie cenovej ponuky - vodorovné dopravné značenie

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky :

Vodorovné dopravné značenie na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP        

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 17.03.2020 do 15.00 hod.

súťaž ukončená

 

Ponuky vyhodnotené dňa: 24.3.2020

Úspešný uchádzač: M+M Košice, s.r.o., Trstené pri Hornáde, IČO 50 725 483

Dokumenty na stiahnutie

Výzva na predloženie CP_VDZ
veľkosť: 592.16 KB
Príloha č. 1
veľkosť: 15.17 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224