Výzva na predloženie cenovej ponuky - Dopravno-bezpečnostný projekt pri základných školách

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:

Vyhotovenie projektovej dokumentácie „Dopravno-bezpečnostný projekt pri základných školách“ 

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 11.5.2020 do 15.30 hod.

 

súťaž ukončená bez výberu dodávateľa

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224