Výzva na zaslanie cenovej ponuky - komunálny elektromobil

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky : 

Komunálne vozidlo s akumulátorovým pohonom rady TPC ET CITY s cisternou s objemom 1500 l

(na základe schválenej dotácie z Environmentálneho fondu)

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 19.5.2020 do 12.00 hod.

 

Dokumenty na stiahnutie

VO_komunalny elektromobil.pdf
veľkosť: 344.67 KB
Príloha č.1.pdf
veľkosť: 413.24 KB
Príloha č. 2.docx
veľkosť: 29.17 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224