Výzva na zaslanie cenovej ponuky - komunálny elektromobil - predĺženie lehoty

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP predĺžuje lehotu na predkladanie cenových ponúk za účelom realizácie verejného obstarávania pre predmet zákazky :

Komunálne vozidlo s akumulátorovým pohonom rady TPC ET CITY s cisternou s objemom 1500 l 

(výzva na základe schválenej dotácie z Environmentálneho fondu)

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 27. 5. 2020 do 16:00 hod.

 

súťaž ukončená bez výberu dodávateľa

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Príloha č.1.pdf
veľkosť: 413.24 KB
Príloha č. 2.docx
veľkosť: 29.17 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224