Prednosta/prednostka miestneho úradu

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2023 na:

 

funkciu prednosta/ka miestneho úradu

 

Kvalifikačné predpoklady na uvedenú pracovnú pozíciu:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa   

- predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone

  práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)

- ovládanie  práce s PC – Microsoft Office, práca s internetom

 

Iné kritéria a požiadavky:

- manažérska prax v oblasti riadenia ľudí minimálne 5 rokov

- skúsenosti z oblasti projektového manažmentu výhodou

- skúsenosti z oblasti samosprávy výhodou

- komunikačné schopnosti, organizovanie a plánovanie práce 

- analytické, koncepčné a strategické myslenie

- schopnosť zvládať pracovné zaťaženie a pracovať v tíme

- spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita

- znalosť zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov verejnej správy

- vodičský preukaz typu B výhodou

- znalosť cudzieho jazyka vítaná

 

Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania

- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a písomného kontaktu

- písomný súhlas uchádzača  so spracovaním osobných údajov pre potreby výberu podľa

  zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Platové zaradenie:

- funkčný plat na ponúkanú pozíciu stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o

  odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene

  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je od  2 222,- € /brutto

  v závislosti od pracovných skúseností uchádzača

 

Pracovná náplň/druh práce:

- komplexné riadenie a koordinácia činnosti miestneho úradu

 

Výber na pracovnú pozíciu sa uskutoční - osobným pohovorom. Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky. Za pochopenie ďakujeme. Termín pohovoru bude dohodnutý telefonicky, prípadne elektronicky. 

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne do 30. 8. 2023  (streda) do 10:00 hodiny na adresu:  

 

Miestny úrad MČ Košice - Sídlisko KVP

Trieda KVP č. 1

040 23 Košice

 

alebo e-mailom na: kariera@mckvp.sk

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!