Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je pondelok, 18.06.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Vedúci právneho oddelenia - zastupovanie počas PN

MČ Košice Sídlisko-KVP v zmysle § 6 ods.1 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste: - Vedúci právneho oddelenia - zastupovanie počas PN

 

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo

Dĺžka praxe aspoň 2 roky
 
Náplň (druh) práce

- riadenie a organizovanie práce na právnom oddelení a zodpovednosť za činnosť oddelenia
- sledovanie legislatívnych zmien, ktoré sa týkajú výkonu samosprávy a pravidelné informovanie o týchto zmenách
- poskytovanie právnej súčinnosti zamestnancom
- zabezpečovanie vymáhania pohľadávok MČ a vedenie ich evidencie
- vykonávanie agendy priestupkov v zmysle platnej právnej úpravy
- zabezpečovanie rokovaní miestneho zastupiteľstva a miestnej rady po stránke právnej a organizačnej
- sledovanie trvalých úloh MR a MZ
- spracovanie VZN a ďalších interných noriem

Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • informačná gramotnosť
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný písomný prejav
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • organizovanie a plánovanie práce
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • rozhodovanie
 • samostatnosť
 • vedenie ľudí
Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Internet - pokročilá
Osobnostné predpoklady
 • asertivita
 • iniciatívnosť
 • praktické myslenie
 • spoľahlivosť

Dátum nástupu: ihneď

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Žiadosti spolu so životopisom, telefónnym kontaktom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu:

e-mailom na adresu sekret@mckvp.sk

prípadne

Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP

Trieda KVP 1

040 23 Košice

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975