Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 13.12.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Vedúci oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia

MČ Košice Sídlisko-KVP v zmysle § 6 ods.1 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste: - vedúci oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia

 

Kritéria a požiadavky na uchádzačov o pracovnú pozíciu Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia - vedúci oddelenia :

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru - so zameraním na stavebníctvo  

- predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z.)

- prax vo vedúcej funkcii výhodou

- organizačné a riadiace schopnosti

 

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

MČ bude kontaktovať len úspešných uchádzačov.
Žiadosti spolu so životopisom, telefónnym kontaktom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu:

e-mailom na adresu sekret@mckvp.sk

prípadne

Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP

Trieda KVP 1

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975