Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 20.07.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Pracovník pre verejné obstarávanie

MČ Košice Sídlisko-KVP v zmysle § 6 ods.1 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste:- pracovník pre verejné obstarávanie

Náplň (druh) práce

- verejné obstarávanie pre všetky oddelenia úradu MČ
- pokrývanie problémov a rozvoj MČ prostredníctvom projektov a ich implementácia z rôznych druhov externých finančných zdrojov
- analýza a realizácia postupov pre e-government v MČ v súlade so zákonom,
- zabezpečovanie a kontrola postupov v prípade registratúrnych záznamov a spisov pracovníkov úradu MČ
- zhromažďovanie požiadaviek a zabezpečovanie vzdelávania pracovníkov úradu MČ
- evidencia a kontrola žiadostí v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000
- zhromažďovanie podkladov o činnosti samosprávy a ich zverejňovanie na webovom sídle MČ v súlade s požiadavkami Transparency International Slovensko na transperentnú obec
Ponúkané výhody

Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:

    organizovanie a plánovanie práce
    komunikácia (jednanie s ľuďmi)
    kultivovaný písomný prejav
    kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
    analyzovanie a riešenie problémov
    pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
    samostatnosť

Počítače:

    Microsoft Word - vysoká
    Microsoft Excel - vysoká
    Microsoft Windows - vysoká
    Internet - vysoká

Osobnostné predpoklady

    analytické myslenie
    precíznosť (presnosť)
    iniciatívnosť
    trpezlivosť
    spoľahlivosť
    komunikatívnosť

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

MČ bude kontaktovať len úspešných uchádzačov.
Žiadosti spolu so životopisom, telefónnym kontaktom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu:

e-mailom na adresu sekret@mckvp.sk

prípadne

Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP

Trieda KVP 1

040 23 Košice

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975