Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 19.04.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP

Vážení občania,

 

v týchto dňoch sa ukončujú práce na „Rekonštrukcii a modernizácii rozvodov tepla na okruhoch KVP“, výkopy sú na väčšine sídliska zakryté zeminou a následne prebiehajú terénne úpravy okolia obytných budov a všetkých zelených plôch, ktoré boli zasiahnuté výkopovými prácami. Konečné terénne úpravy zelených plôch sú realizované výsevom trávneho semena. V rámci náhradnej výsadby drevín boli vysadené stromy na miestach, kde nezasahujú do ochranného pásma inžinierskych sietí.

 

Chceme upozorniť obyvateľov, aby nevysádzali žiadne stromy, ani kríky na tieto plochy, lebo je to v rozpore so zákonom č.656/2004 Z.z. o energetike. Teplovod má ochranné pásmo jeden meter z každej strany od osi potrubia, ale ochranné pásmo majú aj  všetky ostatné inžinierske siete, ako aj elektroenergetické a elektronické siete.

 

Na voľných plochách je možné vysadiť iba kvety, aj túto aktivitu je potrebné konzultovať s oddelením životného prostredia  mestskej časti.


Veríme, že takúto situáciu pochopíte, aby  vysadené rastliny nemuseli byť odstraňované pri akýchkoľvek zásahoch.

 

 

 

Mária Kopuničová

 

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Odborný referent

MÚ MČ Košice – Sídlisko KVP

Trieda KVP 1, 040 23 Košice

Tel.č. +421 55 789 06 25

E-mail: maria.kopunicova@mckvp.sk

 

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975