Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 23.05.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

...Milé naše žienky, k Vášmu sviatku Vám želáme len to najlepšie...

„MDŽ je sviatok žien,
prajeme im zdravie, šťastie, lásku len,
prajeme im krásu k tomu,
nech sú ozdobou každého domu…“

 

S príchodom prvých jarných dní slávia ženy na celom svete svoj sviatok - Medzinárodný deň žien. V tomto roku sme si ho pripomenuli už 5. marca, kedy sme v priestoroch Denného centra MČ Košice – Sídlisko KVP na Cottbuskej 36 v Košiciach zorganizovali podujatie pre všetky členky DC v spolupráci s jeho vedením.

Do denného centra zavítala tanečná skupina Kamélie z Gelnice a kultúrny program obohatila aj tanečná skupina Lady Line pod vedením Ing. Anny Hókovej. Oslávenkyne, ako aj ďalší prítomní hostia sa stretli s vedením a poslancami mestskej časti, ktorí si uctili všetky dámy kvietkom, cukrovinkami a pohostením. Prítomným ženám  sa prihovoril pán zástupca starostu MČ Ing. Roman Matoušek, ktorý im  vyjadril úctu a vďaku a zaželal im predovšetkým pevné zdravie, a aby ich v živote sprevádzala pohoda, porozumenie a láska na každom kroku. Ku gratuláciám sa pripojili aj  pán prednosta MÚ Ing. Miroslav Michalus, poslanci miestneho zastupiteľstva MČ - pani Iveta Adamčíková, pani Ing. Marta Sidorjaková, pán PaedDr. Marián Mikulišin, pán Ing. Milan Pach a pán Mgr. Marián Horenský, PhD.

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224