Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 23.05.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

ZBIERKA POTRAVÍN A HYGIENICKÝCH POTRIEB

Uplynulý týždeň, od 4. do 8. marca sa konala jarná zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb, ktorú organizovala Mestská časť Košice – Sídlisko KVP v spolupráci s farnosťou Božieho milosrdenstva na našom sídlisku.

 

Opäť sa nazbieralo celkom slušné množstvo tovaru, a to konkrétne:

55 l oleja

40 l mlieka

120 kg cestovín

60 kg konzerv

20 kg zaváranín

15 kg čaju a kávy

30 kg strukovín

45 kg ryže

60 kg cukru

80 kg múky

30 kg sladkostí

12 kg soli

10 kg krupice

4 krabice rôznych hygienických potrieb

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli čo i len jediným kilogramom múky, či jednou konzervou. Nedá mi však nespomenúť jeden zážitok z tejto zbierky, keď do priestorov farskej budovy, kde sa tovar sústreďoval, vošla s nákupnou taškou na kolieskach 80 - ročná teta a s úsmevom z tašky vyložila svoj príspevok so slovami: „...Nech to pomôže tomu, kto to potrebuje...“. Veľká výzva pre nás ostatných, čo poviete..?

Výťažok zo zbierky bude rozdelený medzi organizácie, ktoré sa venujú sociálne odkázaným občanom v rámci mesta Košice, a tiež aj jednotlivcom, či rodinám na našom sídlisku, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní, a o ktorých sa možno dozvieme aj od Vás. Aj takéto podujatie vytvára a upevňuje komunitu a posúva vzťahy a citlivosť na svoje okolie o poriadny kus vyššie.

 

                                                                                                              Ing. Milan Pach

poslanec MieZ MČ Košice- Sídlisko KVP

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224