Rekonštrukcia rozvodov tepla bude pokračovať aj v tomto roku

Práce na modernizácií sekundárnych rozvodov (vykurovania a teplej vody) budú na sídlisku KVP pokračovať v okrsku IV - na uliciach Wuppertálska, Cottbuská, Titogradská a Starozagorská.

Firma TEHO ako stavebník odovzdala vo štvrtok (2.5) stavenisko realizátorovi stavby firme MENERT spol. s r. o. , ktorá bude realizovať výkopové práce, výmenu rozvodov a finálne terénne úpravy a úpravy chodníkov a miestnych komunikácií.

S výkopovými prácami sa začne v pondelok (13.5. Koniec realizácie stavby je naplánovaný na október 2019 s finálnymi terénnymi úpravami a úprav chodníkov a miestnych komunikácií.

O postupe prác a prípadných odstávkach teplej vody, bude mestská časť obyvateľov vopred a dostatočne informovať.

 

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224