Informácia pre obyvateľov

Chceme Vás informovať, že v prípade nepriaznivého počasia sa dnešné podujatie ,,Red Bull Presents Gleb on Sauras,“ presunie z námestia pred Kulturparkom, na verejné priestranstvo pod most na Moskovskej triede. Pripomíname, že mestská časť nie je organizátorom podujatia a nie je ani v jej kompetencii ho zakázať.

Koncert je povolený do 21:00, ak po tejto hodine zaregistrujete v danej lokalite hluk, prosíme oznámte to nášmu pracovníkovi  na tel.č (0948 912 981), ktorý je poverený riešením týchto situácií.

Ďakujeme za pochopenie.

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224