Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je utorok, 25.02.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie

Čo u nás nevybavíte? Poradíme Vám

Obyvatelia našej mestskej časti sa na nás často obracajú s požiadavkami, ktoré nepatria do kompetencií nášho úradu. Mestská časť Košice-Sídlisko KVP (platí to aj pre ostatné mestské časti na území mesta Košice) je samostatnou organizačnou a hospodárskou jednotkou s vlastným rozpočtom a kompetenciami.

Rozdelenie kompetencií medzi mestom Košice a jednotlivými mestskými časťami je regulované Štatútom mesta Košice, ktorý je verejne prístupný na oficiálnej stránke mesta https://www.kosice.sk/obcan/statut-mesta-kosice.

  1. Stavebný úrad.

Často sa na nás obraciate so záležitosťami, ktoré spadajú pod stavebný úrad. Všetky stavebné úrady patria organizačne pod mesto Košice a sídlo Stavebného úradu – pracovisko Košice-Západ je v budove Magistrátu mesta Košice na Triede SNP 48/A. To znamená, že všetky záležitosti spojené s výstavbou či prestavbou rodinného domu, garáže, oplotenia, prípadne iných stavieb, vyriešite na vyššie spomínanej adrese.

  1. Výtlky na pozemných komunikáciách.

Správa a údržba pozemných komunikácií na území našej mestskej časti, je v našej kompetencii mimo tých, po ktorých premáva MHD (Trieda KVP, Klimkovičova, Moskovská trieda a ul. Jána Pavla II.). Tie má v správe v mesto Košice, ktorému je potrebné adresovať otázky, ktoré súvisia s danými lokalitami.

  1. Verejné osvetlenie.

Verejné osvetlenie má v majetku a správe mesto Košice. Dočasným prevádzkovateľom je aktuálne Dopravný podnik mesta Košice. Všetky podnety a sťažnosti môžete nahlásiť priamo na dispečing - tel. č. +421 55 640 7345 alebo mailom na verejneosvetlenie@dpmk.sk

  1. Nesprávne parkovanie.

V prípade, ak zistíte, že nedisciplinovaní vodiči odstavili svoje vozidlo v rozpore so zákonnými normami, okamžite kontaktujte mestskú políciu na bezplatnom telefónnom čísle 159.

  1. Sťažnosti na reštauračné zariadenia (hluk, otváracie hodiny a pod.)

Naša mestská časť pri riešení týchto sťažností má veľmi obmedzené kompetencie. Podnikateľov v tejto oblasti môžeme sankcionovať iba za nedodržanie oznamovacej povinnosti  o prevádzkovej dobe (otváracie hodiny) a o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí. Najzložitejšia situácia je pri dokazovaní nadmerného hluku vznikajúceho počas rôznych športových a kultúrnych podujatí, reprodukciou hudby v pohostinských zariadeniach, na verejných priestranstvách a pod., kde kompetentným orgánom je Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý v prípade podnetov obyvateľov, vzhľadom na ich jednorazový charakter a pôsobenie hluku zväčša vo večerných hodinách, nemá možnosť efektívne a včas zasiahnuť. V takýchto prípadoch je preto efektívnejšie požiadať o zásah hliadky mestskej polície (bezplatné telefónne číslo 159).

  1. Platba dane za psa

Správu a výber daní za psa má v kompetencii mesto Košice. Mestská časť vedie evidenciu a vydáva známky pre psov na svojom území.

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224