Odporúčané hodiny pre občanov
Pon 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Pia 08.00 - 12.30 hod.
Nové projekty


Aktuálne informácie COVID-19


Voľné pracovné miesta
Aplikácia na stiahnutie
Android
Android
Apple
Apple

INFO: Zimná údržba na KVP

DÔLEŽITÉ INFO: ZIMNÁ ÚDRŽBA NA KVP

STROJOVÉ ČISTENIE

Strojovo sa budú najprv čistiť hlavné ťahy, po ktorých premáva MHD (Trieda KVP, Moskovská trieda, ul. Jána Pavla II. a Klimkovičova). Zabezpečovať to bude mesto Košice prostredníctvom firmy KOSIT a.s., ktorá bude mať na starosti aj nástupištia zastávok, aby ste mohli vystúpiť i nastúpiť.

Firma GEOZEM bude strojovo čistiť hlavné pešie ťahy, teda tie k zastávkam MHD, obchodom, kostolu, poliklinike a službám.

RUČNÉ ČISTENIE

Ručné čistenie schodov, dočisťovanie chodníkov, okolia zastávok MHD, škôl, nákupných centier a kostola budú robiť naši pracovníci.

Strojovo či ručne najprv očistíme chodník z jednej strany bloku, následne po vyčistení týchto "prvých" chodníkov v II.etape ideme na dočistenie všetkých ostatných.

Prístupové chodníky k jednotlivým vchodom do bytových domov budú čistiť ich vlastníci, prípadne správcovia.

PLUHOVANIE

Na vozovkách sa bude odhŕňanie snehu vykonávať mechanizmami so šírkou radlice takou, aby bolo zabezpečené odhrnutie v celej šírke jedného jazdného pruhu vozovky a súčasne nedošlo k poškodeniu zaparkovaných automobilov. Chodníky majú byť odhrnuté v šírke minimálne 1.5 m - podľa možnosti - až na úroveň asfaltu.

POSYP

Na vozovkách sa bude posyp vykonávať mechanizmami so šírkou rozmetania takou, aby bolo zabezpečený posyp vozovky a súčasne nedošlo k poškodeniu zaparkovaných automobilov. Chodníky musia byť posypané mechanizmom so šírkou rozmetania minimálne 1.5m a maximálne 2m. Posyp vykoná dodávateľ na základe vzájomnej dohody s obstarávateľom a spolu určia, či je posyp nutné vykonať.

MODRÉ TABULE NEPRIBUDNÚ

Na našom území zostanú v zime neudržiavané iba dva chodníky – na Wuppertálskej ulici a na Moskovskej triede v smere na Klimkovičovu, ktoré sú už niekoľko rokov aj trvalo označené. Žiadne modré tabule v tomto roku osádzať nebudeme, ani sme ich neosadili.

Nevieme však vyčistiť všetko a ihneď v rovnakom čase a kvalite. Nie je to možné z technických ani finančných možností, no urobíme maximum, aby bolo dobre.

Prosíme Vás, ak vznikne problém, treba nám ho slušne nahlásiť na úrad - k1k@mckvp.sk.

Ďakujeme za pochopenie.

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224