Nezabúdajme triediť odpad počas sviatkov

V očakávaní vianočných sviatkov upratujeme naše domácnosti a vo väčšom množstve vyhadzujeme rôzny odpad do kontajnerov. Počas Vianoc je teda odpadu v kontajneroch a ich okolí viac, ako po iné dni v roku. Chceme Vás preto požiadať:

-MINIMALIZUJME ODPAD tým, že krabice, kartóny a plastové fľaše stlačíme tak, aby sa ich do kontajnerov vošlo čo najviac a aby neboli preplnené, prípadne, aby odpadom nebolo znečistené ich okolie a verejné priestranstvá.

Týmto zodpovedným prístupom ušetríme aj na odvoze odpadu, lebo autá nebudú nakladať vzduch z kontajnerov.

-TRIEĎME ODPAD DÔSLEDNEJŠIE a umiestňujme ho do nádob na to určených.

Harmonogram je zverejnený na (https://www.kosit.sk/ob…/zber-a-odvoz-komunalneho-odpadu-ko/).

Doposiaľ bolo na území našej mestskej časti 66 náhradných vývozov z dôvodu, že nádoby na triedený odpad boli kontaminované komunálnym odpadom.

-NESŤAŽUJME AUTAMI PRÍSTUP K NÁDOBÁM NA ODPAD, najmä v čase plánovaného vývozu komunálneho, prípadne triedeného odpadu sa často stáva, že zaparkované vozidlá bránia v prístupe k nádobám na odpad.

V tomto roku bolo na území našej mestskej časti doposiaľ 169 náhradných vývozov a to z dôvodu, že vozidlo KOSIT-u sa nevedelo dostať k nádobám na odpad pre „zaparkované“ vozidlá. Každý náhradný vývoz zvyšuje náklady na odvoz a likvidáciu odpadu.

Pozrite si veľmi aktuálne video od NATUR-PACK na tému stláčania obalov, a buďme v týchto veciach zodpovednejší nie len teraz počas vianočných sviatkov ale celého roka. (https://www.youtube.com/watch?v=aivFlF0sN9c&feature=youtu.be)

Ďakujeme.

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224