Info: Zber vianočných stromčekov

Spoločnosť KOSIT a.s. začala tento týždeň s tradičným zberom vianočných stromčekov od obyvateľov mesta Košice. Stromčeky by mali byť očistené od ozdôb a umiestnené vedľa smetných nádob určených na komunálny odpad.

Táto služba bude vykonávaná na základe denného monitoringu v koordinácii s mestom Košice a potrvá 2 až 3 týždne.

Obyvatelia sídliska KVP majú taktiež možnosť samostatne odniesť svoje stromčeky aj do najbližšieho zberného dvoru na Popradskej ulici. Tento biologicky rozložiteľný odpad bude odvážaný do kompostárne, kde ho materiálovo zhodnotia.

Info k zbernému dvoru nájdete tu: https://www.kosit.sk/…/prevadzka-zbernych-dvorov-a-zbernyc…/)

Prosíme, pomôžte nám aj takýmto spôsobom s čistotou nášho sídliska. Ďakujeme.

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224