Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) 3.2.- 17.7.2020

Štatistický úrad SR oznamuje obyvateľom, že od 3. februára do 17. júla 2020 sa vo vybraných domácnostiach uskutoční Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Pre rok 2020 bolo do zisťovania vybraných viac ako 377 obcí  a medzi nimi je aj naša mestská časť. V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník  poverený funkciou opytovateľa , ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením.

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

LIST_SILC_2020_obec_8 (1).pdf
veľkosť: 616.77 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224