Harmonogram obnovy parkovacích čiar od 19.5.2020 – 22.5.2020

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP pokračuje v obnove vodorovného dopravného značenia. V týždni od 19.5.-22.5.2020 bude prebiehať striekanie parkovacích čiar na ďalších uliciach.

Prosíme Vás, aby ste v čase od 8:00-16:00 neparkovali na daných miestach a umožnili nám pracovať. Autá, brániace v realizácií prác budú odtiahnuté.

Ďakujem za rešpektovanie usmernení a Vašu spoluprácu.

Harmonogram obnovy parkovacích čiar na 21. týždeň t. j. od 19.5.2020 – 22.5.2020

3. etapa

     

19.5.2020

Drábova

6 - 8 veľké parkovisko pri garážach

 

Klimkovičova

24 - 28 pod blokmi

od priechodu pre chodcov na 24 po vchod 28

Bauerova

2 - 18 pod blokmi

od kontajnerovísk pred Bauerovou 2 po zelený ostrovček pred Bauerovou 18

Jasuschova

2 - 16 pod blokmi

po zelený ostrovček pred blokom číslo 16

Húskova

21 - 29 oproti blokom

od priechodu pre chodcov pri bloku číslo 21 po kontajnerovisko proti bloku číslo 29

 

4. etapa

     

20.5.2020

Wurmova

2 oproti blokom

oproti blokom 3 - 11

Klimkovičova

30 - 40 pod blokmi

od ostrovčeka so zeleňou pred blokom číslo 30 po kontajneroviská pred blokom číslo 40

Bauerova

20 - 22 oproti blokom

parkovacie miesta medzi kontajneroviskami

Jasuschova

18 - 26 pod blokom

od ostrovčeka so zeleňou pred blokom číslo 18 po zelený ostrovček v zákrute po vežiak číslo 24
a medzi dvoma zelenými ostrovčekmi pred vežiakom číslo 26

Húskova

29 - 35 oproti blokom

od kontajneroviska oproti bloku číslo 29 po kontajnerovisko oproti bloku číslo 35

 

5. etapa

     

21.5.2020

Wurmova

6 oproti blokom

oproti vežiakom 17 a 19

Klimkovičova

32 - 40 oproti blokom

parkovacie miesta bližšie ku Myslave (domovej zástavbe)

Bauerova

30 - 42 pod blokmi

 

Zombova

15 - 21 oproti blokom

od kontajneroviska pred blokom číslo 15 po kontajnerovisko pred blokom číslo 21

Cottbuská

1 - 11 od hlavnej cesty (Triedy KVP)

parkovacie miesta pri zastávke MHD

 

6. etapa

     

22.5.2020

Wurmova

2 - 4 pod blokmi

 

Klimkovičova

32 - 24 oproti blokom

oproti bloku 32 po vjazd ku 3 novým bytovkám

Čordákova

22 - 26 pod vežiakmi a oproti nim

pod vežiakmi 22 - 26 a oproti vežiaku 26

Bauerova

30 pod blokmi a 30 - 40 oproti bloku

3 parkovacie miesta medzi dvoma ostrovčekmi so zeleňou a oproti blokom na ostrovčeku,
kde ležia kontajneroviská

Zombova

21 - 39 oproti blokom

oproti bloku 39 po kontajnerovisko oproti bloku číslo 21


 

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224