Pokračujeme v obnove vodorovného dopravného značenia

V piatok 21.08.2020 pokračuje mestská časť s obnovou vodorovného dopravného značenia na ďalších úsekoch. Druhá etapa vyznačovania parkovacích čiar a priechodov pre chodcov bude prebiehať podľa plánovaného harmonogramu.

Prosíme Vás, aby ste v čase od 8:00-16:00 hod. neparkovali na daných miestach a umožnili nám pracovať. Autá, brániace v realizácií prác budú odtiahnuté. V prípade nepriaznivého počasia sa práce presunú na nasledujúci pracovný deň.

Ďakujeme za spoluprácu a trpezlivosť.

Harmonogram obnovy parkovacích čiar na 34-35. týždeň

2. etapa

     

Termín

Ulica

Číslo

Poznámka

24.8.2020

Dénešova

6 veľké parkovisko

medzi Obchodným centrom a vežiakom 6 horný rad od Moskovskej ulice

Čordákova

31 - 25 pod blokmi

od zeleného ostrovčeka pri bloku 31 po parkovacie miesta zo zámkovej dlažby pred blokom 25

Hemerkova

3 - 9 oproti blokom

od kontajneroviska oproti bloku 3 po kontajnerovisko oproti bloku 9

Húskova

51 - 57 pod blokmi

od vchodu do bloku 51 po vchod do bloku na 57

79 - 87 pod blokmi

od vchodu pred blokom 79 po blok 87

Wuppertálska

21 - 27 oproti blokom

od priechodu pre chodcov oproti boku 21 po miesto oproti vchodu do bloku 27

 

3. etapa

     

Termín

Ulica

Číslo

Poznámka

25.8.2020

Zombova

15 - 27 pod blokmi

od bloku 15 po vchod do bloku 27

Hemerkova

9 - 17 oproti blokom

od kontajneroviska oproti bloku 9 po kontajnerovisko oproti bloku 17

4 - 12 pod blokmi

od zeleného ostrovčeka pred blokom 4 po vchod do bloku 12

Húskova

57 - 65 pod blokmi

od vchodu do bloku 57 po priechod pre chodcov pri bloku 65

Wuppertálska

53 - 59 oproti blokom

od zeleného ostrovčeka oproti bloku 53 po miesto oproti vchodu 59

 

4. etapa

     

Termín

Ulica

Číslo

Poznámka

26.8.2020

Zombova

27 - 39 pod blokmi

od vchodu do bloku 27 po vchod do bloku 39

Hemerkova

20 - 12 pod blokmi

od konca oblúka medzi blokmi 20 - 18 po vchod do bloku 12

Húskova

65 - 71 pod blokmi

od priechodu pri bloku 65 po priechod pri bloku 71

49 - 55 oproti blokom

od kontajneroviska oproti bloku 49 po miesto oproti bloku 55

Cottbuská

22 - 32 oproti blokom

od zeleného ostrovčeka pri Poliklinike oproti bloku 22 po parkovacie miesta zo zámkovej dlažby oproti bloku 32

Wuppertálska

59 - 63 oproti blokom

od miesta oproti vchodu do bloku 59 po zelený ostrovček za blokom 63

 

5. etapa

     

Termín

Ulica

Číslo

Poznámka

27.8.2020

Dénešova

6 veľké parkovisko

medzi Obchodným centrom a vežiakom dolný rad bližšie ku Wurmovej ulici

Bauerova

Billa

miesta východne od parkoviska pod Billou (pozdĺž Triedy KVP)

Hemerkova

24 - 20 pod blokmi

od kontajneroviska pri bloku 24 po koniec oblúka medzi blokmi 20 - 18

Húskova

55 - 63 oproti blokom

od miesta oproti vchodu 55 po zelený ostrovček oproti bloku 63

Čordákova

40 - 44 oproti blokom

oproti bloku 44 až po kontajnerovisko oproti bloku 40

 

 

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224