Odporúčaný časový harmonogram testovania podľa abecedy

KVP-čkári, na bránach svojich bytových domov by ste už v týchto chvíľach mali mať oznamy o odberných miestach na našom sídlisku spolu s odporúčaným abecedným zoznamom.

Prosíme vás, ak vám to situácia dovolí, snažte sa riadiť týmto zoznamom. Chceme tým predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom a uľahčiť vám tým celý priebeh testovania.
Pripomíname, že je to odporúčanie, ak vám navrhovaný čas nevyhovuje, môžete samozrejme prísť na testovanie v iný čas.


Ďakujeme za vašu spoluprácu, vďaka ktorej to spoločne určite zvládneme.

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224