Mestská časť začne v pondelok so súvislými opravami chodníkov

Milí obyvatelia,
 
v týždni od 09.11.2020 do 13.11.2020 budú na našom sídlisku na viacerých miestach prebiehať súvislé opravy najviac poškodených chodníkov pre peších. O priebehu prác budeme informovať, všetko bude závisieť od počasia a od Vašej súčinnosti.
 
Opravovať budeme nasledovné úseky (viď mapy v obrázkoch):
 
- Dénešova ulica č.1 - bezbariérový prístup
- Dénešova ulica č.35 - 43
- Drábova pri Senior dome
- Zombova ulica - bezbariérový prístup
- Jána Pavla II. - promenádny chodník (3 vybrané úseky)
- Húskova - chodník k priechodu pre chodcov na Jána Pavla
- Wuppertálska č.1 - 5
 
Vodiči na Wuppertálskej č.1-5 a na Dénešovej č.35 - 43 pozor!
Na týchto úsekoch vás žiadame o pomoc a spoluprácu. Bude potrebné preparkovať na 48 hodín Vaše automobily, minimálne 1 meter od chodníku, aby nedošlo k poškodeniu Vášho majetku. Presný čas Vám oznámime cez Appku, FB a oznamom na vchodových dverách.
 
V tejto fáze opravíme viac ako 1.800 m2 chodníkov a odstránime 2 zbytočné schody, čím vytvoríme bezbariérové prístupy.
Tieto úseky boli vybrané cielene. Overovali sme inžinierske siete a budúce plánované opravy, aby sa nestalo to, že tohto roku opravíme a budúci rok niekto prekope. Rovnako upozorňujeme, že iné (takisto zničené úseky o ktorých vieme) sú plánované na súvislé opravy cez projekty na budúce roky.
 
Aj my by sme radi opravili všetko a ihneď, ale robíme to, čo si vieme dovoliť finančne, lebo náš rozpočet je značne limitovaný a investičný dlh na našich cestách a chodníkoch je cca. 1.000.000 eur. Preto prosím, buďme chápaví a trpezliví. Pracujeme na tom.
 
Ďakujeme za spoluprácu. Robíme to pre Vás.

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224