Na elektronické samosčítanie zostáva posledných 12 dní

Možnosť sčítať sa elektronicky z pohodlia domova máte iba do 31.3.2021. Po treťom týždni od spustenia je sčítaných približne 75 percent KVp-čkárov.

Sčítavate sa sami alebo pomocou inej, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti, vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia. Sčítací formulár je dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk.

Po otvorení webovej stránky sa autentifikujete rodným číslom a doplnkovým údajom, ktorý si formulár vyžiada (napr. krstné meno a pod.), následne budete pokračovať odpovedaním na 14, prípadne 2 otázok, ktoré formulár obsahuje. Potvrdením ikonky „odoslať formulárˮ  ste sčítaný. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, tolerovaný alebo obvyklý pobyt . Údaje, ktoré počas sčítania do formulára uvediete sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 2021.

Dosčítanie (asistované sčítanie)

Ak sa nemôžete sčítať sami, ani s pomocou blízkej osoby (napr. seniori, imobilní, zdravotne postihnutí, digitálne vylúčení a pod.), vaše sčítanie zabezpečí mestská časť v rámci dosčítavania, t. j. od 1. apríla.2021 do 31.októbra 2021.

Presný termín dosčítavania pre Mestskú časť Košice – Sídlisko KVP bude stanovený na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR a bude priamo závislý od vývoja pandemickej situácie v našom územnom obvode.

Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.

Výsledky sčítania predstavujú dôležitý podklad pre zdroj príjmov našej mestskej časti z podielových daní, ktoré sa odvíjajú od počtu trvalo bývajúceho obyvateľstva na území mestskej časti. Čím viac obyvateľov s trvalým pobytom na KVP - tým viac peňazí môžeme na našom sídlisku preinvestovať.

 

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224