Máme pred sebou posledné 3 dni na elektronické sčítanie sa

Máme pred sebou posledné dni elektronického sčítania. Urobiť tak môžete na stránke www.scitanie.sk do stredy 31.3.2021. Čím viac sa vás sčíta, tým viac financií budeme mať pre rozvoj a skvalitnenie života v našej mestskej časti.

Ak sa do daného termínu nesčítate, hrozí vám pokuta. Túto pokutu vyrubuje obec, v ktorej máte trvalý pobyt a jej výška je od 25 do 250 eur za každú nesčítanú osobu. Sčítavajú sa aj deti, ak máte neplnoleté deti, ste zodpovední za ich sčítanie vy.

KVP-čkári ukážte sa a splňte si svoju zákonnú povinnosť. Ďakujeme.

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224