Od utorka 6.4.2021 nás na ceste Jána Pavla II. čakajú dopravné obmedzenia

Z dôvodu začatia stavebných prác vám oznamujeme, že ulica Jána Pavla II. bude od utorka (06.04.2021) čiastočne uzavretá. Rekonštrukčné práce budú trvať približne 6 mesiacov a sú rozdelené na 2 etapy.
 
Počas celej doby rekonštrukcie bude komunikácia prejazdná v jednom smere a v jednom jazdnom pruhu od križovatky s Triedou KVP po križovatku Klimkovičova. Vjazdy k Lidlu, ku kláštoru a ku kolibe budú priechodné. Výjazd z ulice Jána Pavla II. bude možný iba na Klimkovičovu ulicu. V 1. etape bude uzavretá južná časť komunikácie, uzávierky a obchádzkové trasy budú vyznačené v zmysle schváleného dočasného dopravného značenia.
 
Investorom tejto stavby je Mesto Košice a zhotoviteľom Eurovia SK, a.s. Ospravedlňujeme sa za dočasné dopravné obmedzenia a prosíme vodičov o dôsledné dodržiavanie dočasného dopravného značenia, prípadne pokynov zhotoviteľa.
 
Zmeny v organizácii mestskej hromadnej dopravy nájdete na https://www.dpmk.sk/.
 
O postupe ďalších prác, ako aj o zmenách v organizácii dopravy vás budeme včas informovať.

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224