Zvyšujeme bezpečnosť detí pri školách

Vážení obyvatelia,
v rámci projektu bezpečnosti pri školách Vás upozorňujeme na ZMENU dopravného značenia pri bytovom dome Čordáková č.26.

Na základe vypracovaného projektu dopravného inžiniera došlo k osadeniu nových dopravných značiek. Vjazd majú povolený iba majitelia motorových vozidel bývajúcich v predmetnom bytovom dome, firmy sídliace v danej lokalite a služobné vozidlá školy.

Výnimku zo zákazu vjazdu majú aj vozidlá záchranných zložiek, vozidlá spoločnosti KOSIT a.s. a vozidlá taxislužieb. Pre vodičov vozidiel prinášajúcich deti do blízkej základnej školy platí zákaz vjazdu.

Žiadame Vás o dodržiavanie osadených dopravných značiek, v opačnom prípade Vám hrozí pokuta.

Projekt bol realizovaný s ohľadom na zvýšenie bezpečnosti detí navštevujúcich základnú školu ako dočasné riešenie. Do budúcnosti pripravujeme rozsiahlejší projekt na riešenie celkovej situácie.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224