Ovocný sad bude s oneskorením, no predsa už na jar

Ovocný sad je jedným z víťazných projektov minuloročného participatívneho rozpočtu. Práce mali byť v tomto období už v plnom prúde, no zatiaľ sa nekonajú. Prečo? To vám vysvetlíme.
 
Tomuto projektu sme sa začali venovať už na jar tohto roka spolu s predkladateľom samotného projektu Martinom Žecom, ako aj prizvanými odborníkmi. Ako prvé sme spoločne hľadali vhodnú lokalitu, keďže ovocný sad musí pozostávať z minimálne 30-tich stromov. Už tu nastali prvé komplikácie, keďže KVP je rozlohou malé, no husto obývané sídlisko. Na viacerých vytypovaných miestach sme narazili na problémy. Pozemok buď nebol v našej správe alebo tam už bola plánovaná iná investičná aktivita a prekážkou boli aj inžinierske siete. Po dohode sme preto ako vhodnú lokalitu vybrali územie pod Povrazovou a Stierovou ulicou blízko Myslavy, kde je utlmená doprava aj dostatok zelene. Ideálne miesto na zriadene oddychovo rekreačnej zóny.
 
Na jeseň tohto roka sa však objavili okolnosti, s ktorými sme vôbec nerátali. Ide o nový územný plán mestskej časti Myslava, ktorý v lokalite počíta s vybudovaním cesty, ktorá by mala slúžiť pre výstavbu nových domov. Tento problém sme začali riešiť s Útvarom hlavného architekta mesta Košice, kde sme nakoniec dospeli k dohode.
 
Ďalšou dôležitou skutočnosťou je aj plánovaná náhradná výsadba, ktorá je potrebná za výruby stromov pri niektorých našich projektoch. Podmienky určuje Okresný úrad, no dôležité je aj to, že táto výsadba je možná iba v mimovegetačnom období, teda sme limitovaní aj termínom, Sadiť môžeme najskôr až v marci budúceho roka.
 
Po stretnutí s predkladateľom projektu sme sa zhodli na strategickom riešení tak v prospech samotného projektu, ako aj záujmov mestskej časti. Projekt ovocný sad zrealizujeme na jar budúceho roka ako časť náhradnej výsadby. Rozhodnutie sme prijali aj s ohľadom na udržateľnosť projektu a zníženie rizík do budúcnosti.
 
Okolnosti sa síce zmenili, cieľ projektu však ostáva: krásne zelený a voňavý ovocný sad plný detí a KVP-čkárov, ktorí sa pod konármi stromov môžu porozprávať a oddýchnuť si. Na tomto projekte nám záleží a preto urobíme všetko, aby sme ho dokončili. Dôverujte nám.

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224